schuttersverbondzandenleemstreek

Laatste nieuws

Vernieuwde site online

De vernieuwde site van Zand- en Leemstreek is online. Neem gerust een kijkje doorheen de geschiedenis van ZLS of bekijk de laatste uitslagen op deze website.

Schietseizoen 2017

Beste Leden,Schutters en Schutsters, Het schietseizoen van de schuttersverstandhouding zand & leemstreek wordt afgesloten met de kampioenenhulde op zaterdag 30 september in het clublokaal van Schuttersgilde St.Kristoffel Munsterbilzen. We hebben een bijzonder jaar gehad met de viering van het 50 jaar bestaan van de schuttersgilde St.Kristoffel Munsterbilzen en de opening van een nieuw lokaal voor de schuttersgilde St.Niklaas Eigenbilzen.Op de officiŽle wedstrijden werden 310 schutters ingeschreven namelijk 117 vrouwelijke en 193 mannelijke schutters die aan alle- of aan een aantal wedstrijden deelgenomen hebben. Het gemiddelde over de wedstrijden was 273 schut(s)ters. Op de officiŽle puntenwedstrijden werden 31.724 kogels geschoten, waarvan er 28.679 goed opgetekend zijn, is een gemiddelde van 90,40% de overige 3045 waren mis is 9,60%. Per reeks was het gemiddelde A reeks 93,82% - B reeks 89,85% - C reeks 89,04%. Buiten enkele discussiepunten kunnen we stellen dat het seizoen weer goed verlopen is. Dank aan de schuttersgilde St.Kristoffel Munsterbilzen voor het ter beschikking stellen van de accomodatie voor de organisatie van de tweedaagse wedstrijden kas zand en leem-streek. Proficiat aan de kampioenen en dank aan allen die op zijn eigen wijze heeft bijgedragen tot het slagen van het afgelopen schietseizoen

Vriendelijke en sportieve groeten,

Het bestuur zand & leemstreek