schuttersverbondzandenleemstreek

Laatste nieuws

Mededeling

Schietseizoen 2021

Beste, Door de corona was het niet mogelijk om in 2021 een volwaardig schietseizoen te organiseren. Door de ingegane versoepelingen vanaf juni zijn we als bestuur zand en leemstreek gaan kijken of er nog mogelijkheden waren om nog schietwedstrijden te organiseren.Dit is ons gelukt om 6 weekenden aan veschillende schietstanden wedstrijd te houden.Met de finale van de individuele wedstrijden van de schutters en schutsters met0,1 en 2 missers en kaveling van 2 ploegen met gelijke stand over de 6 wedstrijden hebben we het schietseizoen afgesloten op zaterdag 18 september j.l aan de schietstand van de schuttersgilde St.Kristoffel Munsterbilzen. Onder een stralende zon en in perfecte sfeer hebben de schutters zich kunnen uitleven met schieten op verschillende doelen van 25- 20-16-14-12-10 en 8mm.We kunnen terug blikken op de mooie wedstrijden. Bedankt aan iedereen die door uw aanwezigheid op de wedstrijden hebben bijgedragen aan het slagen van de schietingen en het daarbijhorend schuttersgevoel. Op de website vindt u het resultaat door bij uitslagen 2021 aan te klikken. Vriendelijke en sportieve groeten,

namens het bestuur zls, Jean Theunissen, secretaris schuttersverstandhouding zand en leemstreek