schuttersverbondzandenleemstreek

Laatste nieuws

Vernieuwde site online

De vernieuwde site van Zand- en Leemstreek is online. Neem gerust een kijkje doorheen de geschiedenis van ZLS of bekijk de laatste uitslagen op deze website.

Op de wedstrijd voor de kas zand-leemstreek worden van ieder schuttersgilde 2 personen gevraagd om mee te helpen. Er zal een rooster opgesteld worden.

Schietseizoen 2016

Beste Leden,Schutters en Schutsters, Het schietseizoen van de schuttersverstandhouding zand & leemstreek is afgesloten met de kapioenenhulde op zaterdag 24 september in het clublokaal van de Koninklijke Schuttersgilde St.Blasius Rijkhoven. We hebben een bijzonder jaar gehad. De schuttersverstandhouding zand en leemstreek bestaat namelijk 60 jaar. 60 Jaar voor een verbond in stand te houden is niet niks, dat moet je toch maar doen. Proficiat aan allen die dit toch maar voor mekaar gekregen hebben. En of de schuttersverstandhouding nog levendig is bewijst het aantal schutters en schutsters van de 20 aangesloten gilden. Op de officiŽle wedstrijden werden 351 schutters ingeschreven namelijk 130 vrouwelijke en 221 mannelijke schutters die aan alle- of aan een aantal wedstrijden deelgenomen hebben. Het gemiddelde over de wedstrijden was 292 schut(s)ters. Op de officiŽle puntenwedstrijden werden 32.641 kogels geschoten, waarvan er 29.336 goed opgetekend zijn, is een gemiddelde van 89,87% de overige 3305 waren mis is 10,13%. Per reeks was het gemiddelde A reeks 90,68% - B reeks 92,42% - C reeks 87,87%. Buiten enkele discussiepunten kunnen we stellen dat het seizoen weer goed verlopen is. Dank aan de schuttersgilde O.L.V.Zutendaal voor het ter beschikking stellen van de accomodatie voor de organisatie van de tweedaagse wedstrijden kas zand en leem- streek. Proficiat aan de kampioenen en dank aan allen die op zijn eigen wijze heeft bijgedragen tot het slagen van het afgelopen schietseizoen

Vriendelijke en sportieve groeten,

Het bestuur zand & leemstreek