schuttersverbondzandenleemstreek

Laatste nieuws

Mededeling

Schietseizoen 2020

Beste, Zoals u wellicht al weet heeft de algemen vergadering unaniem beslist om dit jaar geen schietwedstrijden zowel vriendschappelijk als kompetatief te laten doorgaan. Om de nodige schietbeurten te behalen worden indoorwedstrijden op eigen schietstand of elders georganiseerd. Uw gildeverantwoordige is op de hoogte waar die wedstrijden doorgaan.

Recente Communicatie caronamaatregel De Vlaamse Regering heeft op 3 juli 2020 beslist tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020. Dat: - De vorige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/3/2020 over de voorlopige sportschutterslicentie wordt opgeheven. De nieuwe tijdelijke regeling ruimer is dan de vorige: de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met 6 maanden De spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties. - Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaring eerste wapencategorie) in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021 * kunnen toch - uitzonderling - geldig verklaard of hernieuwd worden, op voorwaarde dat de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald,gespreid over 6 dagen. * geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist is. Dat kan uiteraard alleen als aan alle voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten - zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen. Vriendelijke en sportieve groeten,

Jean Theunissen, secretaris schuttersverstandhouding zand en leemstreek